Politica de confidențialitate

Magazinul online iq mag de pe site-ul www.iqmag.ro, Societatea SC ONTACO ENTERPRISE SRL,Nr. Inregistrare Reg Comertului J34/657/2018 cu sediul social in oras Alexandria, Str. Av. Alexandru Colfescu, Nr. 37, Jud. Teleorman si punctul de lucuru in oras Busteni, Fdt. Amos Francu, nr. 11, Jud. Prahova, procesează date cu caracter personal oferite de Client pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea termenilor și condițiilor, pentru procesarea de comenzi electronice și realizarea de livrări și pentru realizarea de comunicări necesare.

Dispoziții generale

1. Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (numit mai departe ”Regulament”) este SC ONTACO ENTERPRISE SRL, Nr. Inregistrare Reg. Comertului J34/657/2018, cu sediul social in or. Alexandria, Jud. Teleorman, Str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 37 si punctul de lucru in or/ Busteni, Jud. Prahova, Fdt. Amos Francu, Nr. 11 (numit mai departe ”Operator”);

2. Datele de contact ale Operatorului sunt: e-mail:contact@iqmag.ro, tel.: 0748070009.

3. Date cu caracter personal sunt orice fel de informații prin care se poate identifica o persoană fizică.

Sursa datelor cu caracter personal

1. Operatorul procesează date cu caracter personal obtinute prin consimtamant de la Client si colectate prin intermediul contractului de cumparare pentru indeplinirea comenzii electronice creata în cadrul magazinului online iqmag.ro;

2. Operatorul proceseaza doar datele de identificare si contractuale ale Clientului care sunt necesare pentru indeplinirea contractului de cumparare;

3. Operatorul proceseaza datele cu caracter personal cu scopul livrarii , pentru contabilitate si pentru comunicarea necesara intre partile contractante pe durata de timp specificata prin lege. Datele cu caracter personal nu vor fi facute publice si nu vor fi transferate in alte tari.

Scopul procesării datelor

Operatorul proceseaza datele cu caracter personal ale Clientului cu urmatoarele scopuri:

1. Inregistrare pe site-ul www.iqmag.ro in conformitate cu Capitolul 4, Secțiunea 2 a GDPR;

2. Pentru indeplinirea comenzii electronice create de Client (nume, adresa, e-mail, număr de telefon);

3. Pentru respectarea legii si a regulilor ce apar din relatia contractuala intre Client si Operator;

4. Pentru indeplinirea contractului de cumparare. Contractul nu poate fi indeplinit in lipsa datelor cu caracter personal.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

1. Operatorul stochează datele cu caracter personal pe durata necesara indeplinirii drepturilor si obligatiilor ce apar din relatia contractuala intre Operator si Client si pentru 3 ani după finalizarea relatiei contractuale;

2. Operatorul trebuie sa ștearga toate datele cu caracter personal la expirarea perioadei necesare stocarii datelor cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal si persoane imputernicite de Operator

Parțile terte care proceseaza datele cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanti ai Operatorului. Serviciile acestor subcontractanti sunt indispensabile pentru indeplinirea cu succes a contractului de cumparare si procesarii comenzii electronice intre Operator și Client.

Subcontractanti ai Operatorului sunt:

  • Webnode  (sistem de magazine online);
  • Firma de curierat;

Drepturile Clientului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul are:

1. Dreptul la acces la date cu caracter personal;

2. Dreptul de a corecta datele cu caracter personal;

3. Dreptul de a sterge datele cu caracter personal;

4. Dreptul de a refuza procesarea datelor cu caracter personal;

5. Dreptul de portabilitate a datelor;

6. Dreptul de a retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal  prin e-mail la: contact@iqmag.ro;

7. Dreptul de a formula o plangere la autoritatea de supraveghere in cazul suspectarii incălcarii Regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Operatorul declara că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protectia datelor cu caracter personal;

2. Operatorul a luat masuri tehnice pentru a asigura spatiu de stocare a datelor si mai ales asigurarea de acces la computer prin parola, folosirea de software antivirus si realizarea de mentenanta regulata a computerului.

Dispoziții finale

Plasand o comanda electronica pe site-ul www.iqmag.ro, clientul confirma ca a fost informat despre toate conditiile de protectie a datelor cu caracter personal si le accepta in totalitate;

Operatorul poate actualiza aceste reguli in orice moment. Versiunea noua, actualizata trebuie sa fie publicata pe site-ul sau.

Aceste Reguli intră in vigoare pe 20.01.2020